Organisatie

Vereniging BIOBOL is opgericht in 2013, als opvolger van de Coöperatieve vereniging BIOBOL u.a. welke al in 1996 werd opgericht. 

Vereniging BIOBOL is aangesloten bij het Biohuis. Deze organisatie verenigt de biologische land-en tuinbouwers en behartigt de belangen ervan. Verenigingen van biologische akkerbouwers, veehouders, fruittelers, groentetelers en ook regionale verenigingen zijn hiervan lid, en hun vertegenwoordigers zitten hier samen aan tafel om ontwikkelingen te bespreken en invloed op de regelgeving uit te kunnen oefenen. https://www.biohuis.org/

Ook is Vereniging BIOBOL aangesloten bij de KAVB. De Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur is de branchevereniging van de bloembollensector. Zo zijn we aangesloten op de kennis in deze organisatie en kunnen we onze invloed uitoefen op de belangenbehartiging van de biologische bollentelers in bijvoorbeeld de aansturing van onderzoek. https://www.kavb.nl/

Specifieke pagina’s over de biologische bollenteelt zijn ondergebracht onder het thema duurzaamheid, en dat is een belangrijk thema voor deze vereniging. https://www.kavb.nl/themas/cluster/?cluster=1

Bestuur
Het dagelijks bestuur van Biobol bestaat uit drie personen;
Jan Timmerman, voorzitter
Sjors Veldt, secretaris en penningmeester
John Huiberts, bestuurslid