Biologische bollenteelt groeit

Het areaal biologisch geteelde bloembollen is in 2022 weer met 10 %  gestegen ten opzichte van het vorig jaar en bedraagt nu 67 hectare.

De vereniging van biologische bollentelers, BIOBOL, hield onlangs de jaarvergadering en de leden blijken optimistisch over de beschikbaarheid van hun bollen voor het komend afleverseizoen. Bovendien blijkt dat de klanttevredenheid groot is en dat de vaste en nieuwe klanten al flinke orders plaatsen. Ook zijn er nieuwe webwinkels gekomen die biologische bollen aanbieden.

De acties om gemeentes en andere overheden te motiveren om biologische bollen in parken en wegbermen te planten beginnen succes op te leveren. Tegelijkertijd vinden de leden dat er meer mogelijkheden benut zouden moeten worden om op openbaar terrein bollen te planten die zijn geteeld zonder gebruik te maken van chemische middelen en kunstmest. Het planten van biologische bollen is voor gemeentes dé kans om serieus bezig zijn met het verbeteren van de leefomgeving van bijen en vlinders.