Biobol kiest een nieuw bestuur

Na 25 jaar bestuurslid te zijn geweest heeft voorzittter Jan Timmerman afscheid genomen, en is er niet alleen een nieuwe voorzitter gekozen, maar tegelijk ook een nieuwe secretaris en penningmeester. Het bestuur bestaat nu uit Marcel Nijssen van ForEver Greenfields (voorzitter), Anja Hoorweg van Tulipsgreen (secretaris) en Hessel Bierma van Bieco (penningmeester).

 

BIOBOL feliciteert Huiberts met het winnen van de EKOLAND innovatieprijs 2022

 

Huiberts wint de EKOLAND innovatieprijs 2022.

 

Impuls voor biologische sierteelt

Motie aangenomen voor gegarandeerde afname biologische bloembollen en perkgoed

De Tweede Kamer heeft op dinsdag 25 mei de motie van D66 en CDA aangenomen waarin zij de regering verzoekt om te bekijken of het aandeel biologische bloembollen en perkgoed dat gemeenten en provincies afnemen verhoogd kan worden naar minimaal 25%.

Bionext is blij met deze motie. Maaike Raaijmakers, projectleider sierteelt bij Bionext: “De Tweede Kamer laat hiermee zien dat ze de doelstellingen van de Europese Green Deal serieus neemt. Als gemeenten en provincies verplicht worden om minimaal 25% biologische sierteeltproducten in te kopen, leidt dit zeker tot een groei van het biologische areaal.”

Op dit moment is de biologische sierteelt sector nog heel klein. Zo worden dit jaar op ongeveer 60 hectare biologische bloembollen geteeld, amper 0,25% van het totale areaal aan bloembollen . Gegarandeerde afzet van gemeenten en provincies, zou enorme kansen bieden voor de afzet van biologische sierteeltproducten, waardoor het voor gangbare telers ook aantrekkelijker wordt om over te stappen. De sierteelt is de sector met het hoogste gebruik aan gewasbeschermingsmiddelen per hectare, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Hier valt dus ook veel milieuwinst te behalen.

Ondanks het feit dat veel gemeenten het gebruik van biologische bloembollen nu al ondersteunen,  groeit de aanplant nauwelijks: er wordt vaak geen extra budget gereserveerd, inkopers weten niet waar ze biologische bloembollen kunnen krijgen of de gevraagde soorten zijn niet beschikbaar. Een garandeerde afzet van grote klanten als gemeenten en provincies, biedt de biologische sierteelt veel kansen. Naar verwachting zullen meer gangbare telers omschakelen, als ze de zekerheid krijgen dat zij hun biologische producten ook tegen biologische prijzen weg kunnen zetten. Een stap die zij nu uit financiële onzekerheid niet kunnen zetten.

Een andere belangrijke voorwaarde voor groei van de sector is dat de gewenste soorten op tijd besteld worden. “De diversiteit aan soorten bloembollen is enorm en het gaat bij gemeenten om grote aantallen. Je kunt dus niet verwachten dat het kleine aantal biologische telers dat er nu is al deze bloembollen op de plank heeft liggen.  Daarom is het essentieel dat gemeenten de bloembollen op tijd bestellenaldus Maaike Raaijmakers.

Ook Jan Timmerman, voorzitter van Biobol, de vereniging voor biologische bloembollentelers, ziet de sector graag groeien: “Het aannemen van de motie is een mooie opsteker voor de biologische bloembollentelers. De sector wil graag groeien en laten zien dat het anders kan. Als de vraag vanuit gemeenten en provincies inderdaad structureel naar 25% gaat, verwachten we dat veel gangbare telers naar biologisch teelt zullen overstappen. Dat juichen wij natuurlijk van harte toe”.

Het is nu aan de regering om de verkenning te starten en in gesprek te gaan met alle betrokkenen.